شناسنامه

 

انسانها هنگامی  به اهمییت نقش خود در جامعه پی میبرند که خود در پیدا کردن راه حل مشکلات و مسائل جامعه و در تغییر و تحولات اجتماعی دخالت کنند. هر چه سطح دخالت انسانها در این زمینه بیشتر باشد احساس تعلق شان به جامعه بیشتر شده و بیشتر نسبت به تغییر و تحولات اجتماعی دلواپس و نگران یا خرسند و شاد می شوند.

درستی یا نادرستی یک نظر یا برنامه اجتماعی و قابل اجرا بودن آن, درتبادل نظر عمومی و بکارگیری آن در تجربه اجتماعی قابل ارزیابی است. خیلی از نظرات وطرحهای ارائه شده کنونی ناکارآیی شان را در تجربیات گذشته نشان داده اند.

برجسته ترین شاخص این جنبش و تفاوت آن با گذشته این است که مردم سیاست بازان حرفه ای کارازماتیک و بنگاه های رسانه ای کنترل شده را کنار گذاشته و خودشان خبر رسانی  نموده و خواسته های اجتماعی را مطرح میکنند.  این مشخصه که نمود مشارکت عمومی است, جنبش اجتماعی نوینی را در ایران نوید میدهد.       

 

جنبش نوین اجتماعی ایران, ارزشهای انسانی و حرمت جان انسان را در رآس اهداقش قرار داده است.

 

این ارزش فراتر از هر رنگ و پرچم است. جامعه جوان و پر انرژی  ایران در تقابل کامل با فشار اقتصادی, فقر و بیکاری, تحجر و واپسگرائی, قیمومیت سیاسی و فکری, بپا خاسته است. زنجیرهای ایدئولوژیکی و عقیدتی انسانهای جامعه را همچون قبیله ها از هم جدا میسازد. این جنبش با قدرت خود این زنجیرها را پاره میکند.

 

این تلاش اجتماعی بر پایه خواسته های  جدائی دین از دولت, لغو فشار و شکنجه بر زندانیان, محکومیت حکم اعدام, آزادی زندانیان سیاسی, لغو حجاب اجباری و کلیه قوانین تبعیض جنسی, آزادی اجتماعات و فعالیت احزاب,  تامین رایگان آموزش, درمان و تامین اجتماعی برای کلیه افراد جامعه, شکل گرفته است.

تحقق این خواسته ها زمانی امکان پذیر است که مردم از طریق انتخاب و حق عزل نمایندگان خود, در برنامه ریزی, اجرا, کنترل, نظارت و مدیریت اجتماعی دخالت کنند.

 

بارها هنگام حضور در اجتماعات و راه پیمائیها با سوال افراد غیر ایرانی که چگونه میتوانند در مورد ایران به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنند مواجه شدیم. در طی تجربه عملی اندکی که در جهت پشتیبانی از جنبش اجتماعی ایران کسب شد به ضرورت  ایجاد یک منبع اطلاع رسانی به مخاطبین غیر ایرانی نیز رسیدیم.

 

این وب سایت بر آمد صحبت های دوستانه و صمیمانه چند خانواده است که در طی ارتباط و رفت و آمد خود با همفکری جمعی جهت اطلاع رسانی در مورد ایران ایجاد شده است.

 

با این باور که دخالت ما در هر سطحی و با هر امکاناتی برای تغییر جامعه می تواند این جنبش نوین اجتماعی را پایدار و قدرتمند به پیش برد از همکاری شما استقبال نموده و دستتان را به گرمی می فشاریم.

بازگشت به صفحه نخست