نصیحت ارسطو به اسکندر                            
 میگویند  اسکندر  قبل از حمله به ایران درمانده و مستأصل بود. از خود میپرسید
 که  چگونه  باید  بر  مردمی  که  از مردم من بیشتر میفهمند حکومت کنم؟ یکی از
 مشاوران میگوید: «کتابهایشان را بسوزان. بزرگان و خردمندانشان را بکش و دستور
 بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند». اما ظاهراً یکی دیگر از مشاوران (به قول
 برخی، ارسطو) پاسخ میدهد:                                                   
 نیازی به چنین کاری نیست. از میان مردم آن سرزمین، افراد پست را که نمیفهمند
 و کم سوادند، به کارهای بزرگ بگمار. آنها که میفهمند و باسوادند، به کارهای   
 کوچک و پست بگمار. بی سوادها و نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه
 توانایی طغیان نخواهند داشت.  با شعورها و فهمیده ها و با سوادها هم یا به    
 سرزمینهای دیگر کوچ میکنند یا خسته و سرخورده، عمر خود را تا لحظه مرگ، در    
گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد.                                                              

                                                                  نامه تنسر
ظاهرا .حکومت جمهوری اسلامی برای احتیاط هردونصیحت را اجرامیکند

بازگشت به صفحه نخست